eU-COMMERCE

Promoting a new European e-commerce educational pathway to increase levels of skills for employability and sustainable business creation

HET PROJECT

Het project eU-COMMERCE: “Het promoten van een nieuw Europees e-commerce-educatie traject. Ter verhoging van vaardigheden voor het opzetten van duurzame bedrijven”. Het is een tweejarig Erasmus+ samenwerkingspartnerschap op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding dat tot doel heeft een innovatief beroepsonderwijs en -opleiding trainingsmethodologie te ontwikkelen. Dit wordt speciaal ontworpen voor het opzetten en effectief runnen van online verkoopbedrijven, door het ontwikkelen van een flexibel leeraanbod en e-tools, aangepast aan de leerbehoeften van zowel volwassenen, studenten en trainers. Als het gaat om efficiënt en effectief navigeren door de onlinewereld. Maar ook het verbeteren van het vaardigheidsniveau voor inzetbaarheid en het opzetten van nieuwe MKB en Sociaal ondernemingen online. Het vergroten van innovatief ondernemerschap binnen de onlineverkoop en de e-commercesector.

PROJECTRESULTATEN

Gedurende het project van 2 jaar streeft het europese partnerschap van eU-COMMERCE naar het ontwikkelen en bereiken van de volgende projectresultaten (PR’s) en resultaten:

Een projectwebsite met meerdere levels, beschikbaar in 7 talen en sociale media-pagina’s, beschikbaar in het Engels, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Grieks, Pools en Spaans.

· Projectresultaat 1: eU-COMMERCE’s Competentieraamwerk – Partners zullen een op maat gemaakt e-commerceraamwerk van competenties ontwikkelen voor huidige en toekomstige digitale ondernemers (ook geldig voor trainers en beroepsonderwijs), gericht op het noodzakelijke pakket van kennis, vaardigheden en verhoudingen, nodig om effectieve online verkooptechnieken onder de knie te krijgen en de juiste e-tools en digitale platforms te gebruiken. Op basis van het ontwikkelde Framework zullen de volgende 2 Projectresultaten worden ontwikkeld.

· Projectresultaat 2: e-learningplatform en de online cursus van eU-COMMERCE – een interactieve en geavanceerde online cursus voor digitale ondernemers en VET-trainers die bereid zijn hun digitale vaardigheden te verwerven/verbeteren. Ook leren ze de meest effectieve online verkooptechnieken leren, e -tools en relevante platforms die nodig zijn om hun onlineactiviteiten en verkoop te stimuleren (ook geldig voor sociale ondernemingen). De online cursus zal gratis beschikbaar worden gesteld (in EN/HU/IT/NL/EL/PL/ES) en een minimum van 150 deelnemers behorend tot de projectdoelgroep die zich zullen inschrijven en hiervan zullen profiteren. Partners zullen ook een Open Badge-systeem ontwikkelen waarmee deelnemers aan de onlinecursus kunnen worden beloond met een Open Badge na het succesvol afronden van elke module en een definitief certificaat bij succesvolle afronding van de gehele onlinecursus.

· Projectresultaat 3: eU-COMMERCE Educatieve App voor Gamification: een educatieve app op meerdere niveaus, met als doel digitale ondernemers te betrekken en verbinden. Aan de ander kant een actievere participatie en Europees burgerschap te bevorderen via gamification (min. 100 downloads).

· Nationale focusgroepen: met als doel de projectresultaten te testen terwijl de deelnemers capaciteit opbouwen op hun effectieve gebruik, voordelen en overdraagbaarheidspotentieel, waarbij partners 5 VET-trainers/-opleiders en 5 experts (digitale ondernemers) per land (60 deelnemers in Totaal).

· Multiplier-evenementen in elk land: partners organiseren een informele offline en/of online evenement ter promotie van het project voor de doelgroep. Ook organiseert elk land een congres om het project te lanceren en meer bekendheid te geven. Als laatste is er een internationale conferentie in Italië aan het einde van het project, om in totaal ten minste 150 deelnemers te bereiken.

DOELGROEPEN

eU-COMMERCE zal bij de verschillende reeks activiteiten worden uitgevoerd, de volgende mix van complementaire doelgroepen (deelnemers) van 18+ betrekken:

· Huidige en toekomstige ondernemers, sociale ondernemers, werkloze beroepsonderwijs lerende volwassenen, creatievelingen, digitale kunstenaars en ontwerpers, gemeenschapsmanagers, ambachtslieden, enz.
· VET-trainers en -opleiders, partnerorganisaties en hun personeel;
· ANDERE BELANGHEBBENDEN: Start-ups, non-profitorganisaties, actief op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, niet-formeel onderwijs en online aanwezigheid/verkoop, maar ook overheidsinstanties en VET-centra, beleidsmakers en hoger onderwijsinstellingen, in voornoemde sectoren en bereid zijn om de nieuwe opleidingscurricula te testen en op te nemen in hun onderwijsaanbod. Bovendien zullen “toekomstige digitale ondernemers” en elke andere partij die niet direct bij de doelgroep, van het project, past kunnen profiteren van de online trainingsmethodologie en e-tools van het project. Wat uiteindelijk zal leiden om een daadwerkelijk wijdverbreid positieve sociaaleconomische impact in Europa en daarbuiten te bereiken.
Bovendien zullen “toekomstige digitale ondernemers” en elke andere partij die niet direct bij de doelgroep, van het project, past kunnen profiteren van de online trainingsmethodologie en e-tools van het project. Wat uiteindelijk zal leiden om een daadwerkelijk wijdverbreid positieve sociaaleconomische impact in Europa en daarbuiten te bereiken.

eU-COMMERCE

Promoting a new European e-commerce educational pathway to increase levels of skills for employability and sustainable business creation

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-HU01-KA220-VET-000034615

Scroll naar top