eU-COMMERCE

Promoting a new European e-commerce educational pathway to increase levels of skills for employability and sustainable business creation

A PROJEKT

Az eU-COMMERCE: “új európai e-kereskedelem oktatási platform kidolgozása a vállalkozások alapításának, működtetésének támogatására a foglalkoztathatósághoz szükséges készségek fejlesztésével” elnevezésű projekt kétéves futamidejű, stratégiai partnerségen alapuló, nemzetközi ERASMUS+ szakképzési program. Célja egy innovatív szakképzési módszertan kidolgozása és népszerűsítése, amely kifejezetten az online értékesítésben érintett vállalkozások, leendő vállalkozások számára, rugalmas tanulási lehetőségek és internet alapú eszköztár segítségével nyújt szakmai támogatást. A módszertan és a kifejlesztett segédanyagok igazodnak a felnőtt tanulók igényeihez, valamint a szakképzésben részt vevő oktatók munkájához. Segíti az online térben történő hatékony és eredményes szakmai eligazodást, fejleszti a foglalkoztathatóság és vállalkozás alapítás, működtetés készségeit, növelve ezzel a kezdeményezőkészséget, vállalkozószellemet az online értékesítés, e-kereskedelem területén.

PROJEKT EREDMÉNYEK

A projekt megvalósításának két éve alatt az eU-COMMERCE nemzetközi partnersége a következő eredményeket szeretné elérni, kidolgozni:

Projekt weboldal angol, magyar, olasz, holland, görög, lengyel és spanyol nyelveken, közösségi média oldalak.

1. Projekt eredmény: eu-COMMERCE kompetenciakeretrendszer – A partnerek felmérésekre, tapasztalatokra alapozott e-kereskedelmi kompetencia rendszert dolgoznak ki a jelenlegi és jövőbeli digitális vállalkozások, valamint a szakképzésben érintett trénerek, oktatók számára a hatékony online értékesítési technikák elsajátításához, a megfelelő digitális, internetes eszközök és platformok használatához szükséges tudás megszerzéséhez, a készségekre és attitűdökre összpontosítva. A kidolgozott keretrendszer a további fejlesztő munka alapjául szolgál.

2. Projekt eredmény: e-learning platform és eU-COMMERCE online tanfolyam – Interaktív, innovatív online tanfolyam digitális vállalkozóknak, szakoktatóknak, akik nyitottak digitális készségeik fejlesztésére, miközben elsajátítják a leghatékonyabb online értékesítési technikákat, megismerik a fontos e-eszközöket és reváns felületeket, platformokat, amelyek szükségesek online üzletük, értékesítésük elindításához, fellendítéséhez. Az online kurzus bárki számára, díjmentesen lesz elérhető 7 (EN, HU, IT, NL, EL, PL, ES) nyelven. A projekt során, terveink szerint minimum 150 érdeklődő fogja használni az online tanfolyam nyújtotta lehetőségeket. A tanfolyam moduljainak elsajátítása után mini vizsgákra is lehetőség lesz, amelyek sikeres teljesítését követően a vizsgázó online jelvényt kap. A teljes kurzus sikeres elvégzését követően a résztvevőnek záró bizonyítványt állít ki a rendszer.

3. Projekt eredmény: szórakoztató oktatási mobil alkalmazás – többszintű oktatási app, amelynek célja a digitális vállalkozók bevonása, összekapcsolása és erősítése, miközben előmozdítja aktívabb részvételüket, szerepvállalásukat. A fejlesztést követően, még a projekt során szeretnénk elérni a 100 letöltést…

Nemzeti fókuszcsoportok: Olyan érdeklődői csoport kialakítása, amely tagjai észrevételeikkel, kísérleti teszteléseikkel hozzájárulnak a fejlesztett eszközök minél jobb használhatóságához, magas minőségéhez. E mellett hozzájárulnak a projekt céljainak, eredményeinek népszerűsítéséhez, terjesztéséhez. Projekt országonként legalább 5 szakoktató és 5 szakértő, digitális vállalkozó bevonását (minimum 60 résztvevő) tervezzük.

Népszerűsítő rendezvények a programországokban: a Projekt lebonyolításában résztvevő partnerek olyan informális online vagy offline eseményeket szerveznek, amelyek lehetővé teszik a projekt, a projekt céljainak és eredményeinek szélesebb körű megismertetését. Minden országban projektzáró eseményre is sor kerül. Az események kapcsán 150 résztvevő elérését tervezzük.

CÉLCSOPORTOK

Az eU-cOMMERCE projekt során az eredményekhez, végrehajtandó tevékenységekhez kapcsolódóan széles célcsoport bevonását tervezzük:

· Jelenlegi és jövőbeli vállalkozók, szociális vállalkozók, munkanélküli szakképzésben részt vevők és felnőtt tanulók, közösségi menedzserek, kézművesek stb. Beleértve hátrányos helyzetű tanulókat is;
· Szakoktatók, trénerek, partner szervezetek és munkatársaik;
· Kkv-k, induló vállalkozások, nonprofit szervezetek, amelyek szakképzés, nem formális oktatás és az online jelenlét/értékesítés területein tevékenykednek; a fenti ágazatokban érintett állami szervezetek, szakképzési központok, felsőoktatási intézmények, amelyek nyitottak lehetnek az együttműködésre, illetve a projekt eredményeit képzési terveikbe beilleszthetik; A projekt által közvetlenül nem érintett személyek, cégek, szervezetek is profitálhatnak a projekt eredményeiből az online képzési program igénybevételével, amely végül multiplikátok hatást és széleskörű elterjedést, pozitív társadalmi-gazdasági hatást eredményez a projekt országokban, Európában vagy akár azon túl…
A projekt által közvetlenül nem érintett személyek, cégek, szervezetek is profitálhatnak a projekt eredményeiből az online képzési program igénybevételével, amely végül multiplikátok hatást és széleskörű elterjedést, pozitív társadalmi-gazdasági hatást eredményez a projekt országokban, Európában vagy akár azon túl…

eU-COMMERCE

Promoting a new European e-commerce educational pathway to increase levels of skills for employability and sustainable business creation

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-HU01-KA220-VET-000034615

Scroll to Top