Μη κατηγοριοποιημένο

Newsletter 02

Το έργο eU-COMMERCE στοχεύει στην προώθηση μιας καινοτόμου μεθοδολογίας κατάρτισης ΕΕΚ (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) ειδικά σχεδιασμένης για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις διαδικτυακές πωλήσεις. Αυτό γίνεται μέσω της ανάπτυξης μιας ευέλικτης μαθησιακής υπηρεσίας και ηλεκτρονικών εργαλείων προσαρμοσμένων στις μαθησιακές ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων καθώς και των εκπαιδευτών ΕΕΚ, …

Newsletter 02 Read More »

Το έργο

Το έργο eU-COMMERCE: «Προώθηση μιας νέας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής διαδρομής ηλεκτρονικού εμπορίου για αύξηση των επιπέδων δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα και τη βιώσιμη δημιουργία επιχειρήσεων» είναι μια 2ετής Σύμπραξη Συνεργασίας κάτω απο το πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που στοχεύει στην προώθηση μιας καινοτόμου ΕΕΚ μεθοδολογίας εκπαίδευσης, ειδικά σχεδιασμένη για τη δημιουργία …

Το έργο Read More »

Scroll to Top